Ποια είναι τα εργαλεία που χρειάζεται μια startup για να επιβιώσει

Η σωστή ιεράρχηση των υποχρεώσεων προτού καν μια επιχειρηματική ιδέα αποκτήσει τον δικό της ΑΦΜ, είναι το Α και το Ω. Οι ορθοί τρόποι εύρεσης αρχικής χρηματοδότησης, πρόσβασης σε γνώση και εξασφάλισης της πλήρους λειτουργικότητας, αποτελούν τα πρώτα απαραίτητα βήματα. Η διαδρομή, όμως, δεν σταματά εκεί.

Η πορεία προς την ανάπτυξη και την ωρίμανση της επιχείρησης μπορεί να έρθει μόνο όταν ληφθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες από την ομάδα που θα αποτελέσει τον πυρήνα της νέας επιχείρησης. Από τη θέση του συντονιστή του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, ο Σπύρος Αρσένης δείχνει το δρόμο που οφείλουν να ακολουθήσουν οι νέοι επιχειρηματίες όταν πιστεύουν πραγματικά στην ιδέα τους και επιδιώκουν να δημιουργήσουν μια πραγματικά βιώσιμη επιχείρηση.

Ποια είναι τα σημαντικότερα εργαλεία για την ανάπτυξη μιας νεοφυούς επιχείρησης;

Τα εργαλεία διαφέρουν ανάλογα με τη φάση ανάπτυξης της νεοφυούς επιχείρησης: Στις αρχικές φάσεις, σημαντική είναι η καθοδήγηση στη συμπλήρωση των δεξιοτήτων της ομάδας, ώστε να καλύπτονται οι απαραίτητοι και διακριτοί ρόλοι της υλοποίησης, της τεχνολογικής ανάπτυξης και γραφικών, των πωλήσεων και του μάρκετινγκ. Καθοριστικής σημασίας επίσης είναι η δημιουργία ενός MVP και η γρήγορη αναζήτηση χρηστών/πελατών. Σε αυτήν τη φάση σημαντική βοήθεια προσφέρουν οι διαγωνισμοί, τα hackathon, τα startup weekends, καθώς επιτρέπουν να δοκιμαστεί η ιδέα και η υλοποίησή της και σε περίπτωση διάκρισης να εξασφαλιστεί μικρή χρηματοδότηση και σημαντική προβολή. Mέσα από το διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας του προγράμματος NBG Business Seeds έχουμε δώσει τα τελευταία 7 χρόνια 343.000 ευρώ στους νικητές μαζί με σημαντική προβολή. Τα αποτελέσματα είναι εμφανή καθώς στους πρώτους νικητές μας συγκαταλέγονται οι εταιρείες intale, sourcelair, goodvidio, Pollfish και wifins.

Στη φάση της ανάπτυξης μιας startup, πολύτιμη είναι η δυνατότητα εύρεσης χρηματοδότησης, ανάπτυξης των πωλήσεων, σωστού προγραμματισμού εκδόσεων, καθώς και επίλυσης σημαντικών θεμάτων λειτουργίας (ίδρυση θυγατρικών στο εξωτερικό ή αλλαγές εταιρικής δομής) και χρηματοδότησης: θέματα cash flow, εξορθολογισμού εξόδων κλπ.

Στη φάση ωρίμανσης, όπου παρατηρείται εκτίναξη πωλήσεων και αύξηση των στελεχών, καθοριστική σημασία παίζει η δυνατότητα διαχείρισης της εργασιακής δύναμης της επιχείρησης, καθώς και οι δεξιότητες οικονομικής διαχείρισης και ανοίγματος νέων αγορών. Και στις δύο φάσεις, οι εταιρείες του προγράμματος μας λαμβάνουν στοχευμένη βοήθεια στα επιμέρους προβλήματά τους μέσω της συνεργασίας μας με την Amazon, τα στελέχη της οποίας έρχονται από το εξωτερικό για να καθοδηγήσουν τις εταιρείες μας και να προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες, αλλά και τις συνεργασίες με την Microsoft, Facebook, Google, Grant Thornton, Deloitte, ΜcKinsey, Watson Farley & Williams και ΙΑΤΙ.

Ποια τα σημαντικότερα σημεία της πορείας του προγράμματος NBG Business Seeds μέχρι σήμερα στην Ελλάδα; 

Το πρόγραμμα NBG Business Seeds ξεκίνησε το 2000 με τον ετήσιο Διαγωνισμό Καινοτομίας & Τεχνολογίας σε συνεργασία με οκτώ δημόσια Πανεπιστήμια. Στη συνέχεια προστέθηκαν μια σειρά από εργαλεία και συνεργασίες που του έδωσαν το σημερινό χαρακτήρα ενός ολιστικού προγράμματος επιτάχυνσης. Παίρνουμε μια ιδέα και τη βοηθάμε να γίνει ώριμη ΜμΕ με έσοδα, εξωστρέφεια και δημιουργία θέσεων εργασίας. Σταθμοί σε αυτή τη πορεία θεωρούμε τις συνεργασίες με την Endeavor Greece και τις ώριμες ΜμΕ του δικτύου της (Καλαμάτα Παπαδημητρίου, Hotel Brain, Think Digital), καθώς και τις συνεργασίες με τις διεθνείς εταιρείες στις οποίες αναφερθήκαμε προηγουμένως: Amazon, Microsoft, Facebook, Google, Grant Thornton, Deloitte, ΜcKinsey, Watson Farley & Williams. Κάθε μία από τις παραπάνω συνεργασίες προσφέρει σημαντική βοήθεια στις ανάγκες των startups στα διάφορα στάδια ανάπτυξής τους.

Πόσο αναμένεται να συμβάλλει στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα το Equifund;

Το Εquifund είναι καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστήματος Startup. Συμμετέχουν σε αυτό σχήματα με σημαντική εμπειρία στη χρηματοδότηση startups, τα οποία θα καθοδηγήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις νέες εταιρείες. Το μεγάλο στοίχημα είναι η απορρόφηση των σημαντικών κονδυλίων και η επίτευξη του τελικού στόχου που είναι επιτυχημένες startups με χρηματοδότηση από το εξωτερικό, δημιουργία θέσεων εργασίας και πωλήσεις στο εξωτερικό. Η συγκυρία είναι ευνοϊκή και η εμπειρία των διαχειριστών των νέων funds είναι συσσωρευμένη. Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι.

Πόσο σημαντική είναι η θέση του τραπεζικού τομέα στην ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σήμερα;

Για τις τράπεζες η χρηματοδότηση επιχειρήσεων είναι στο επίκεντρο της δραστηριότητας τους. Σημαντικοί, αλλά δύσκολοι στην υλοποίηση, μηχανισμοί διαφάνειας, ελέγχου ξεπλύματος, ελέγχου χρηματοοικονομικών στοιχείων και αποτελεσμάτων κλπ είναι ήδη υλοποιημένοι σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές και αποτελούν σημαντική συνεισφορά  στην εγγύηση της υγείας και καθαρότητας του οικοσυστήματος καινοτομίας. Η χρηματοδότηση με equity, convertible, δάνεια και σύντομα με crowdfunding νεοφυών επιχειρήσεων αποτελούν συμπληρωματικά εργαλεία για τις Τράπεζες, όπως και το fintech. Με τη χρήση των παραπάνω εργαλείων το πρόγραμμα NBG Business Seeds εξασφαλίζει χρηματοδοτήσεις υψηλής αξιοπιστίας. Αντίστοιχα, το πρόγραμμα crowdfunding act4Greece της Εθνικής Τράπεζας σε συνεργασία με το Ίδρυμα Ωνάση, το κοινωφελές ίδρυμα Λάτση και το ίδρυμα Μποδοσάκη έχει μέσα σε ένα έτος συγκεντρώσει και διαθέσει 1,1 εκατ. ευρώ για κοινωφελείς δράσεις με απόλυτη διαφάνεια την οποία πιστοποιεί και με έκθεσή της η Grant Thornton στο τέλος κάθε υλοποίησης. Μέσω του προγράμματος act4Greece η τράπεζα διαθέτει μέρος των κονδυλίων της για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης καθιστώντας το συμπληρωματικό εργαλείο για τις χορηγίες της. Με τη νέα δράση i-fund χρηματοδότησης εταιρειών μέσω crowdfunding το πρόγραμμα ΝΒG Business Seeds θα αποκτήσει ένα επιπλέον χρηματοδοτικό εργαλείο. Σε ότι αφορά στο fintech εδώ και οκτώ χρόνια μέσα από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής i-bank η Εθνική Τράπεζα έχει επενδύσει σημαντικά σε νέες υπηρεσίες πληρωμής (i-bank pay, i-bank simple pay κα) και εξυπηρέτησης των πελατών της (i-bank pass κα). Ταυτόχρονά, λειτουργεί από το 2016 τον πρώτο fintech accelerator με κάποιες από τις φιλοξενούμενες startups να έχουν ήδη καινοτόμα προϊόντα και πελάτες.

*O Δρ. Σπύρος Αρσένης είναι συντονιστής του προγράμματος NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, καθώς επίσης και του προγράμματος act4Greece.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις startups; Μπείτε στο Fortunegreece.com

How to get there